Klachtenregeling

Klachtenregeling:


Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen.
Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht, of bij onvrede en
helpt bij het zoeken naar oplossingen.
De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden.
De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende
geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke
tuchtrechtspraak van het RBCZ.
Voor meer informatie kijk je op de website van mijn
beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/